Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

8120 3cba
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlewhitelies littlewhitelies

March 27 2017

kingaaa
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
kingaaa
kingaaa

March 22 2017

kingaaa
2616 dedf
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
kingaaa
kingaaa
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaeternaljourney eternaljourney

March 19 2017

kingaaa
2723 e34b
Reposted fromskrzacik skrzacik viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
5028 36a1
8727 ad58 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlewhitelies littlewhitelies

March 16 2017

kingaaa

March 15 2017

kingaaa
Sam musisz wzbić się w powietrze.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
9421 b4f5 500

March 11 2017

7013 671b 500

March 10 2017

kingaaa
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
9962 ee63 500
Reposted fromheroes heroes viaeternaljourney eternaljourney
2853 bbeb 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

kingaaa
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl