Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

kingaaa
9421 b4f5 500

March 11 2017

7013 671b 500

March 10 2017

kingaaa
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
9962 ee63 500
Reposted fromheroes heroes viaeternaljourney eternaljourney
2853 bbeb 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

kingaaa
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
kingaaa
4198 d269
Reposted from21gramow 21gramow viaeternaljourney eternaljourney

March 09 2017

kingaaa

March 02 2017

kingaaa
6570 6667
kingaaa
1945 f458
Reposted frombadblood badblood viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
5028 36a1
kingaaa
[...]Zu­pełnie inaczej jest, jeżeli masz ko­goś, kto cię kocha. To ci da­je setkę po­wodów, aby żyć. 
— Jonathan Carroll

February 28 2017

kingaaa
Dekalog prostoty:

1. Przyjmuj życie takie, jakie jest, bez prób wyjaśniania, analizowania, rozkładania wszystkiego na czynniki pierwsze.

2. Pamiętaj, że mniej znaczy więcej, zwłaszcza jeśli to mniej jest najwyższej jakości.

3. Zamiast wzbogacać swoje życie w przedmioty, wzbogacaj swoje ciało w zmysłowe doświadczenia, serce w uczucia, a umysł w wiedzę.

4. Kupuj tylko to, co niezbędne, a to co zbędne oddawaj, sprzedawaj lub wyrzucaj.

5. Prostota uwalnia, wzbogaca i pozwala stworzyć miejsce dla spraw najważniejszych, zatem uprość swoje życie.

6. Nie pozwól aby przeszłość zawładnęła przyszłością, ani nie sprawiła, że przegapisz możliwości jakie ofiarowuje ci teraźniejszość.

7. Jedz mało i dobrze, wysypiaj się, ćwicz, medytuj, nie przestawaj się uczyć, spotykaj się z ludźmi, decyduj o swoim życiu i odnajduj w każdym dniu tyle radości, ile tylko możesz.

8. Nie krytykuj. Zamiast zajmować się cudzymi wadami, zajmij się swoimi.

9. Doskonal sztukę życia w samotności i doceniaj chwile spędzane w odosobnieniu.

10. Milcz. Wzbudzisz w ten sposób o wiele więcej szacunku
— Sztuka minimalizmu w codziennym życiu wg Dominique Loreau
kingaaa
8458 a482
kingaaa
0591 baec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 26 2017

kingaaa
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl