Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

kingaaa
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
9141 a2a8 500
Reposted fromlaluna laluna viaeternaljourney eternaljourney

July 26 2017

kingaaa
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski

July 21 2017

kingaaa
Ten mo­ment, gdy ktoś zarzu­ca Ci długie nieo­dzy­wanie się i zu­pełnie za­pomi­na, że to działa w dwie strony. 
Reposted fromdoope doope viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
kingaaa
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viabederektorem bederektorem
kingaaa
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabederektorem bederektorem
kingaaa
Reposted from1985 1985 viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
0844 29ea
Reposted fromagridoce agridoce viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
kingaaa
0426 5c60
kingaaa
1668 0c3c 500
kingaaa
kingaaa
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
9755 b9c8
Reposted fromdarkanes darkanes viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl