Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

kingaaa
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaadaaa93 adaaa93

July 16 2017

kingaaa
O byciu sobą:
"Niezależnie od zewnętrznej otoczki nie zmieniać swojego wnętrza. "
http://ubierajsieklasycznie.pl/dyskomfort-to-przyjaciel/
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
kingaaa

May 10 2017

kingaaa
3208 f811
kingaaa
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
kingaaa

April 25 2017

kingaaa
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

April 08 2017

8120 3cba
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlewhitelies littlewhitelies

March 27 2017

kingaaa
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
kingaaa
kingaaa

March 22 2017

kingaaa
2616 dedf
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
kingaaa
kingaaa
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaeternaljourney eternaljourney

March 19 2017

kingaaa
2723 e34b
Reposted fromskrzacik skrzacik viaadaaa93 adaaa93
kingaaa
5028 36a1
8727 ad58 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlewhitelies littlewhitelies

March 16 2017

kingaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl