Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

kingaaa

November 10 2017

kingaaa
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viapozakontrola pozakontrola
Sponsored post
soup-sponsored
kingaaa
6891 5f1f
Reposted frometernaljourney eternaljourney
kingaaa
kingaaa
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak
kingaaa
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
kingaaa
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
kingaaa
kingaaa
3970 dc7e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaeternaljourney eternaljourney
kingaaa
6216 b0e1
kingaaa
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viapozakontrola pozakontrola
kingaaa
kingaaa
kingaaa
kingaaa
kingaaa
kingaaa
1459 28bb
0107 432a 500

October 24 2017

4326 5b35
Reposted frombrumous brumous viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...